Atcetera – Data Center บนมาตรฐานเดียวกับ INET

อย่างที่ทราบกันดี ว่า Atcetera นั้นเป็นบริษัทในเครือของ INET (บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)) ทำให้เรามีประสบการณ์ในการให้บริการด้าน Local Cloud 

โดยมีมาตรฐานเดียวกันกับทาง INET  ซึ่งในวันนี้เราจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆที่สำคัญ

1. Data Center ที่ Atcetera เลือกใช้

  Atcetera ใช้ศูนย์ Data Center ภายในประเทศร่วมกันกับทาง INET ซึ่งมีอยู่ด้วยกันถึง 3 แห่ง โดยมีโครงสร้างเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบ Full Redundancy   กล่าวคือ หากมีศูนย์ใดศูนย์หนึ่ง ไม่สามารถให้บริการได้ ทั้งในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ การก่อเหตุจราจล ก็สามารถสลับไปใช้งานยังศูนย์สำรองได้ทันที (Disaster Recovery)

  สำหรับ INET-IDC3 (Saraburi) ได้รับมาตรฐานระดับ World Class แห่งใหม่ล่าสุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีถึงความโดดเด่น ในการให้บริการ Data Center ของเรา   ซึ่งแนวคิดในการสร้าง Data Center แห่งที่ 3 นี้ เราคำนึงถึงความต้องการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก โดยได้เลือกทำเลที่ตั้ง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราให้ความสำคัญ   ศูนย์ IDC ที่ดี จะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้งานของลูกค้า   อีกทั้ง เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครอบคลุม คือ ได้ทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลหลัก (Production Site) และ เป็นศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site) 

  ทั้งหมดนี้ สรุปได้ว่า INET-IDC3 เป็นศูนย์ข้อมูลไอที ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเสถียรภาพ และ ความปลอดภัยสูง เหมาะสมต่อการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ลูกค้าจึงมั่นใจในการใช้งานได้อย่างเต็มที่ และ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. มาตรฐานการให้บริการ Atcetera Local Cloud Service

  ในด้านมาตรฐานความปลอดภัย และ การให้บริการต่างๆที่เราได้รับ จะได้มาตรฐานเทียบเท่า Cloud Service ชั้นนำในต่างประเทศ

มีอะไรบ้างไปดูกัน

▪ ISO/IEC 20000-1 : 2011 CLOUD MANAGEMENT  / Enterprise Network Connectivity and DATA CENTER Management  

   มาตรฐานด้านการบริการจัดการสารสนเทศ และ การให้บริการคลาวด์ที่มีคุณภาพในระดับสากล เพื่อให้ผู้ใช้บริการคลาวด์ได้รับการบริการที่มีกระบวนการตามมาตรฐาน และ เป็นระบบ

▪ ISO/IEC 27001  : 2013  CLOUD & DATA CENTER / SECURITY Management 

  มาตรฐานด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล โดยมาตรฐานนี้ให้ต้บแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัย  การนำไปปฏิบัติใช้   รวมถึงได้ระบุแนวทางการดำเนินงาน และ การบริหารจัดการที่จะช่วยในการเก็บรักษาข้อมูลทั้งเป็นดิจิตอล และ เอกสารของท่านได้อย่างปลอดภัย

▪ Cloud Security Alliance เรียกย่อๆว่า CSA-STAR 

  มาตรฐานความปลอดภัยบนระบบคลาวด์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมมาจากมาตรฐานความปลอดภัยของ ISO 27001

  จะเห็นได้ว่า Atcetera เราใส่ใจทั้งทางด้านความปลอดภัย และ ทางด้านการให้บริการ ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกัน   ซึ่งทั้งสองส่วนนี้นับเป็นสองส่วนสำคัญ เพราะ จะทำให้เกิดความสมดุลในการใช้บริการของคุณนั่นเอง

Facebook