News & Event

VPS แตกต่างจาก Cloud Computing อย่างไร

ความแตกต่างของ Vps และ Cloud Computing เนื่องจากมีคำถามเข้ามามากมาย ว่า  “ Cloud เหมือนกับ VPS หรือไม่ ”  วันนี้เราจะมาดูกันว่า ทั้งสองตัวนี้ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ด้านกระบวนการทำงาน Vps :  กระบวนการทำงานแบบ Vps จะทำงานบน เซิฟเวอร์ (Physical Server) แค่เครื่องเดียว จะแบ่งทรัพยากรต่าง ๆ ตามที่ผู้บริการกำหนด โดยจะทำงานแยกออกจากกัน Cloud Computing :  กระบวนการทำงานแบบ Cloud Computing จะเป็นการทำงานรวมกันของ เซิฟเวอร์ (Physical Server) จำนวนมาก โดยจะแบ่งการประมวลผลออกเป็นสองส่วนด้วยกันดังนี้ ชั้นแรกคือ… Read More »VPS แตกต่างจาก Cloud Computing อย่างไร

Atcetera – Data Center บนมาตรฐานเดียวกับ INET

อย่างที่ทราบกันดี ว่า Atcetera นั้นเป็นบริษัทในเครือของ INET (บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)) ทำให้เรามีประสบการณ์ในการให้บริการด้าน Local Cloud  โดยมีมาตรฐานเดียวกันกับทาง INET  ซึ่งในวันนี้เราจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆที่สำคัญ 1. Data Center ที่ Atcetera เลือกใช้   Atcetera ใช้ศูนย์ Data Center ภายในประเทศร่วมกันกับทาง INET ซึ่งมีอยู่ด้วยกันถึง 3 แห่ง โดยมีโครงสร้างเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบ Full Redundancy   กล่าวคือ หากมีศูนย์ใดศูนย์หนึ่ง ไม่สามารถให้บริการได้… Read More »Atcetera – Data Center บนมาตรฐานเดียวกับ INET

Alibaba Cloud ผนึกกำลังพันธมิตร INET ให้บริการ “คลาวด์เซอร์วิส” ระดับเฟิร์สคลาส รายแรกในไทย

บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) ผู้ให้บริการด้าน คลาวด์ โซลูชันส์ และดิจิทัลแพลตฟอร์มชั้นนำของประเทศไทยประกาศความร่วมมือในการจัดจำหน่าย Alibaba Cloud ผู้นำด้าน Data Intelligence ที่สำคัญของ Alibaba Group โดยการนำผลิตภัณฑ์และโซลูชันส์ชั้นนำหลากหลายประเภท ที่ได้รับการยอมรับของ Alibaba Cloud ผนวกเข้ากับความสามารถในการให้บริการของ INET ในทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย Alibaba Cloud หนึ่งในผู้ให้บริการ IaaS ชั้นนำของโลกและอันดับ 1 ของเอเชียแปซิฟิกสำหรับ IaaS และ IUS (Infrastructure Utility Services) ที่มีส่วนแบ่งการตลาดติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปีซ้อน และตามข้อมูลของ IDC เป็นผู้ให้บริการ Public cloud ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และ ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) โดยแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการ Alibaba Cloud Computing รายแรกในประเทศไทย การร่วมมือครั้งนี้ คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ… Read More »Alibaba Cloud ผนึกกำลังพันธมิตร INET ให้บริการ “คลาวด์เซอร์วิส” ระดับเฟิร์สคลาส รายแรกในไทย